Aktualności

dodano: 05.08.2020

Uwaga!

W dniach od 10.08.2020 r. do 14.08.2020 r. siedziba Włocławskiego Towarzystwa Naukowego będzie zamknięta. Za utrudnienia przepraszamy.
dodano: 30.06.2020

Przedłużenie funkcjonowania władz WTN związane z przepisami Tarczy 4.0

We wtorek 23 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r., poz. 1086 o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Większość jej przepisów ma obowiązywać od dnia następującego po ogłoszeniu, a więc już od środy 24 czerwca. Tarcza 4.0 zakłada także przedłużenie kadencji organów fundacji i stowarzyszenia, jeżeli kadencja ta upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Czytaj więcej...

dodano: 19.06.2020

Komunikat

W dniu 18 czerwca 2020 roku, o godz. 10.00, w siedzibie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego odbyło się, w pełnym składzie (7 osób), posiedzenie Zarządu WTN. Jego głównym celem było kontynuowanie procedury - o którą wnosili niektórzy członkowie Zarządu WTN - by uzupełniając materiały zawarte w dokumentach przedstawionych przez kandydatów na funkcję rektora KSW we Włocławku dać im możliwość werbalnego zaprezentowania programu działalności Uczelni na lata 2020-2024. Procedura przewidywała także możliwość zadawania pytań kandydatom przez wszystkich członków Zarządu WTN.

Czytaj więcej...

dodano: 15.06.2020

Komunikat

Włocławskie Towarzystwo Naukowe informuje, że od dnia 15 czerwca 2020 r. wznawia godziny pracy biura WTN. Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.30 do 14.30. Czytelnia i biblioteka Towarzystwa nadal pozostają zamknięte. W sprawie obiegówek studentów zapraszamy w godzinach otwarcia sekretariatu.
dodano: 14.06.2020

Wyniki postępowania wstępnego w procesie wyłaniani kandydatów na funkcję Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Jako prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego informuję, że zamieszczone informacje na Facebooku oraz w mediach lokalnych, w przedstawionej formie, nie mają merytorycznego odzwierciedlenia ze stanem faktycznym. Zarząd WTN w ślad za ogłoszonym konkursem na funkcję rektora KSW w dniu 9 VI 2020 r. dokonał oceny dokumentów prof. KSW dra hab. Stanisława Kunikowskiego – dotychczasowego rektora Uczelni oraz dra Adama Rejmaka – etatowego pracownika Starostwa Powiatu Włocławskiego. W wyniku zarządzonego głosowania na kandydatów przeważającą liczbę głosów otrzymał dr A. Rejmak.

Zgodnie z wypełnianiem funkcji organu założycielskiego dla KSW (§ 38, pkt. 2.13 Statutu WTN) oraz do powinności Zarządu WTN należy: powoływanie i odwoływanie – po zasięgnięciu opinii senatu uczelni – rektora uczelni, zawieranie umowy o pracę z rektorem i określanie stanowiska (Statut KSW, Zał. Nr 1 do Uchwały z dn. 20 IX 2019 r.,§ 15, pkt 2). Cytowana powyżej procedura przedstawienia kandydata Senatowi KSW dokonana zostanie w dn. 18 VI 2020 r., po czym Zarząd WTN podejmie ostateczną decyzję.

Z związku z powyższym podawanie przedwczesnych informacji– przed zakończeniem procesu wyłaniania osób na funkcję rektora KSW –jest nadużyciem wprowadzającym opinię społeczną, a przede wszystkim studentów oraz kadrę dydaktyczną i administracyjną w zamierzony błąd.

Dr Zdzisław Jan Zasada

13 VI 2020 r.
dodano: 14.05.2020

Komunikat - odwołanie terminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków WTN, zaplanowanego na dzień 16 czerwca 2020 r.

Zarząd Włocławskiego Towarzystwa Naukowego na podstawie § 28 ust.2 Statutu WTN odwołuje termin Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego Członków Włocławskiego Towarzystwa Naukowego ustalony na mocy Uchwały nr 100 Zarządu WTN z dnia 03 kwietnia 2020 r. na dzień 16 czerwca 2020 r. (wtorek) na godz. 16.00 (w I terminie) i 16.15 (w II terminie). Jednocześnie nie ustala daty dziennej zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, z zastrzeżeniem, że musi się ono odbyć nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

Czytaj więcej...

dodano: 14.05.2020

Zarząd Włocławskiego Towarzystwa Naukowego ogłasza konkurs na funkcję Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku , na kadencję 2020-2024

Działając w oparciu o art. 24. 2, ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668), § 38, ust. 2, pkt 2. 13 Statutu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego i § 15, ust. 2 Statutu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Zarząd  Włocławskiego Towarzystwa Naukowego wypełniając funkcję organu założycielskiego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku ogłasza konkurs na funkcję Rektora Uczelni na kadencję 2020-2024.

Czytaj więcej...

dodano: 22.04.2020

Komunikat

W związku z pandemią koronawirusa, siedziba Włocławskiego Towarzystwa Naukowego (biuro i biblioteka) będzie zamknięta do odwołania. 
 Jednocześnie informujemy, że praca Towarzystwa odbywa się w trybie on-line. Obsługa mailowa funkcjonuje tak jak dotychczas.

Włocławskie Towarzystwo Naukowe organizacją pożytku publicznego

1procent

KRS 0000010755

Prosimy o przekazywanie 1% podatku na OPP

UWAGA! Nasza strona używa cookies (ciasteczek internetowych)

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Na naszym serwisie internetowym używamy cookies dotyczących tzw. sesji, czyli przebywania na naszej stronie, poruszania się po niej. Używamy je do prawidłowego działania oraz statystyk. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych poufnych czy osobistych.

Pliki cookies możesz w każdej chwili wyłączyć modyfikując ustawienia swojej przeglądarki.